Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti DANVIS s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ internetového obchodu")

so sídlom Osadná 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
identifikačné číslo IČO: 36 355 356, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 40351/B.

telefonický kontakt: 02/20442273

email: obchod@bballtown.sk 

Spôsob objednania tovaru

Za účelom spracovania a doručenia objednávky sa nevyhneme spracovaniu vašich osobných údajov. Viac o tom píšeme v sekcii Ochrana osobných údajov (GDPR).

Objednávanie a dostupnosť tovaru

Tovar na stránkach internetového obchodu BALLERS SHOP (shop.ballers.sk) je možné objednať v internetovom katalógu  na stránke http://shop.ballers.sk. Internetový obchod BALLERS SHOP nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky dostupný. V prípade, že bude tovar v danej dobe nedostupný bude zákazník kontaktovaný prostredníctvom emailu, ktorý uviedol pri objednávke, ohľadom dohodnutia doplňujúcich podmienok dodania (dohodnutie doby, ktorú je ochotný počkať kým tovar doobjednáme alebo zrušenia objednávky resp. výberu inej veľkosti produktu). 

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude zaslaný na dobierku na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej a Českej republiky. Objednávka bude spracovaná a odoslaná najneskôr do 10 pracovných dní (v prípade, že je tovar dostupný na sklade je v 95% prípadov čakacia doba oveľa kratšia, tovar sa snažíme odoslať vždy v priebehu 24 hodín od doručenia objednávky). Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a nákupný doklad, ktorý by si mal zákazník odložiť v prípade, že bude chcieť v budúcnosti uplatniť právo na reklamáciu.

Poštovné

Cena poštovného a balného pre zákazníkov zo Slovenska je 4,90 EUR, pričom pri nákupe nad 100 EUR bez DPH poštovné a balné neúčtujeme.

Zákazníkom z ČR sa účtuje poštovné a balné 9,90 EUR. V cene poštovného je poistenie, balné, poplatok za dobierku a cena poštovného do ČR 1 triedou. Je možné, že zákazník z ČR bude musieť zaplatiť na českej pošte poplatok 70 korún českých za medzinárodný prevod (podľa informácií českej pošty). 

Cena pre zákazníkov z ČR

Tovar zákazníkom z Českej republiky posielame na dobierku v cene v EUR (pošta nám neumožňuje posielať dobierku v cene prepočítanej na české koruny) a preto môže nastať situácia, kedy prepočet na české koruny z dňa odoslania objednávky bude iný ako jeho prepočet v deň príchodu dobierky na poštu v ČR. Nárast ceny dobierky pre zákazníka z ČR nastáva vtedy, keď sa posilní kurz meny EUR voči českej medzi dátumom odoslania objednávky a dátumom prevzatia dobierky poštou v ČR. Naopak, keď sa posilní kurz českej koruny voči mene EUR nastáva pokles ceny. Zákazníkov z Českej republiky upozorňujeme na to, že ceny v českých korunách sú denne pohyblivé a sú len orientačné. To znamená, že sú každý deň na základe aktuálneho kurzu prepočítané z ceny v Eurách (cena v eurách je pevne zadaná a je nepohyblivá). 

Príklad:
20.1. si zákazník z ČR objedná tovar v hodnote 3000 CZK vrátane poštovného. Na poštu  mu dorazí 26.1. pričom cena dobierky je 3100 CZK. Toto zvýšenie bolo spôsobené zmenou kurzu medzi menou EUR a českou korunou (posilnením hodnoty EUR). Ak by bola cena za dobierku v deň jej príchodu na poštu v ČR napr. 2900,- CZK bolo by to spôsobené posilnením kurzu českej koruny voči EURO. 


Možnosť vrátenia alebo výmeny tovaru

Tovar zakúpený v našom elektronickom obchode je možno vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia, prípadne vymeniť. Ak ste zistili bezprostredne po nákupe, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte teda možnosť ho v tejto dobe bez uvedenia dôvodu vrátiť alebo vymeniť a následne Vám bude vrátená kúpna cena/resp. zaslaný iný produkt. Vrátiť alebo vymeniť tovar je však možné len v prípade, že je čistý a nepoužívaný. Odporúčame preto pred používaním tovar vyskúšať a ak nebude sedieť ihneď ho vrátiť a nepoužívať.  Pretože ako zákazník nemáte možnosť si ponúkaný tovar dopredu prezrieť alebo sa môžete zmýliť pri objednávke, dodržujeme zásadu "Záruka vrátenia peňazí", ktorá by mala zvýšiť Vašu dôveru  v nakupovanie cez internet.

Vrátený tovar musí obsahovať pôvodné balenie, visačky a označenia, ORIGINÁL nákupný doklad (faktúru) a sprievodný list, na ktorý zákazník uvedie čo požaduje. Tovar nesmie byť používaný!

Adresa, na ktorú treba poslať tovar v prípade žiadosti o výmenu produktu alebo vrátenie peňazí:

Danvis,s.r.o.
P.O.BOX  136
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

Reklamácia

Kupujúci musí dbať na to, aby výrobok používal len na účel na, ktorý je určený, aby dodržiaval pravidlá údržby a starostlivosti o výrobok. Vady vzniknuté nedodržiavaním týchto pravidiel, prípadne opotrebovaním výrobku nemôžu byť uznané v rámci reklamačného konania ako oprávnené pre uznanie reklamácie.V prípade, že by sa v priebehu záručnej doby vyskytla na tovare výrobná vada, kupujúci si uplatní reklamáciu u dodávateľa. Reklamácie tovaru sa riešia písomnou formou. Zákazník musí poslať reklamovaný tovar s popisom vady a originál dokladom na posúdenie predávajúcemu (adresa nižšie) ihneď po zistení vady. Predávajúci, teda BALLERS SHOP, v zákonom stanovenej dobe / maximálne 30 dní / reklamáciu vybaví. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci môže namiesto záručnej opravy výrobok vymeniť, poskytnúť kupujúcemu zľavu, prípadne vrátiť kupujúcemu kúpnu čiastku za tovar.

Kompletný reklamačný poriadok najdete TU.

Adresa kam treba poslať tovar v prípade reklamácie:
Danvis,s.r.o.
P.O.BOX  136
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

Ochrana osobných údajov (GDPR) 

1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani ich neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou doručovateľských služieb, prostredníctvom ktorých vám doručujeme tovar za účelom naplnenia zmluvy (pošta, kuriér).

 

Na spracovanie objednávky (s registráciou, bez registrácie) sa nevyhneme spracovaniu týchto vašich osobných údajov:

-          Meno a priezvisko

-          Dodacia a fakturačná adresa

-          Telefonický kontakt

-          E-mailová adresa

Všetky podrobnosti a ďalšie informácie o týchto údajov nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

Používaním našich služieb, návštevou nášho webového sídla, registráciou alebo vytvorením objednávky vyjadrujete súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov, ktorých celé znenie nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

Registráciou alebo vytvorením objednávky dávate súhlas k zasielaniu obchodných oznámení, informácii o stave nášho systému, stavu vašej objednávky alebo jej zmene, nedostupnosti Vami objednaného tovaru a ďalšej nevyhnutnej korešpondencii na akúkoľvek emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli a/alebo na Vaše telefónne číslo prostredníctvom SMS.

Na zasielanie ďalších marketingových správ je potrebné aby ste vyjadrili nevynútený súhlas zaškrknutím políčka „Súhlasím zo zasielaním marketingových sprav“ počas vytvorenia objednávky alebo vo Vašej osobnej administrácii.

2.2. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani ich neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou doručovateľských služieb, prostredníctvom ktorých vám doručujeme tovar za účelom naplnenia zmluvy (pošta, kuriér).

2.3. Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť DANVIS s.r.o. so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo 40351/B oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Danvis, s.r.o.,
P.O.BOX  136, 830 00 Bratislava 3, Slovenská republika, telefonický kontakt: 02/20442273

, emailový kontakt: obchod@bballtown.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: : Danvis, s.r.o.,
P.O.BOX  136, 830 00 Bratislava 3, Slovenská republika, Dana Schrojfová, telefonický kontakt: 02/20442273

Účely a právne základy spracúvania

E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu

Neprevzaté zásielky

Zákazník, ktorý si u nás objedná tovar a neprevezme ho v danej lehote, ktorú stanovuje pošta (zväčša je tá doba 18 dní - tento údaj o maximálnej dobe držby balíka poštou je uvedený aj na podacom lístku, ktorý doručí pošta) sa ocitne na čiernej listine, pretože nás vystavil dlhu voči pošte (v tom prípade musíme zaplatiť poštovné tam aj naspäť). Zákazníci, ktorí sa ocitnú na čiernej listine si v budúcnosti nebudú môcť objednať tovar.

Naša adresa a kontaktné údaje

V prípade, že chcete uplatniť právo na reklamáciu alebo chcete tovar vymeniť/vrátiť odošlite balík na adresu uvedenú nižšie. Okrem toho musíte do balíku priložiť original daňový doklad ako potvrdenie o nákupe u nás a list s popisom vady, problému alebo so žiadosťou o výmenu/vrátenie.

Danvis,s.r.o.
P.O.BOX  136

830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

V prípade akýchkoľvek problémov a otázok nás kontaktujte na emailovej adrese: shop@ballers.sk